GALÉRIA opráv a servisu žeriavov a zdvíhacích zariadení 

Tatra T 148 pred a po oprave

Grove MT 870 pred a po oprave

Ostatné opravy