Profil spoločnosti

Firma VERTIKAL servis bola založená v roku 1990, združením fyzických osôb Juraj Hurný a Ľubomír Mikluš s dlhoročnou praxou v oblasti zdvíhacích zariadení. V súčasnosti firmu vedie Ľ.Mikluš, J.Hurná, J.Miklušová a M.Mikluš. Firma používa obchodné meno Vertikal servis, s.r.o. Kendice 390.

Činnosť firmy je zameraná hlavne na servis a opravy cestných výložníkových žeriavov, hydraulických rúk a mobilných plošín. Súčasťou opráv zdvíhacích zariadení sú aj opravy ich podvozkov – príprava na STK. Okrem uvedených zariadení opravujeme všeobecne hydraulické zariadenia. Na zdvíhacích zariadeniach vykonávame odborné skúšky a školenia žeriavnikov, obsluhovateľov, viazačov bremien a obslúh mobilných plošín. Úradné skúšky strojov a zariadení, ako aj obslúh pravidelne vykonávame v úzkej spolupráci s Technickou inšpekciou Košice.

Firma Vertikal servis sídli v Kendiciach pri Prešove, kde vlastní priestrannú opravárenskú halu s mostovým žeriavom a kompletným vybavením umožňujúcim opravy uvedených strojov a zariadení.