Školenia

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

 

  • Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu na ZZ – Aa, b, Ba, b, c, d, e, f, h, i (Oprávnenie č.):
    • žeriavnik mostových žeriavov, autožeriavov a hydraulických rúk, vežových žeriavov
    • obsluhovateľ pracovných plošín
    • obsluhovateľ zdvíhadiel, zdvíhacích ústrojenstiev nakladačov, zdvíhacích rámp, plošín, zdvihákov, vrátkov a zvisle posuvných brán
  • Výchova a vzdelávanie viazačov bremien (Oprávnenie č.)
Ľubomír Mikluš – VERTIKAL SERVIS
082 01 KENDICE 390
IČO: 10 735 151
IČ DPH: SK 1020749565